Thứ Sáu, ngày 06 tháng 3 năm 2015

Danh sách các bạn được tốt nghiệp.

Các bạn vào xem, xem ai trúng tuyển nhé
Xem tại đây


Thứ Ba, ngày 04 tháng 11 năm 2014

Nhận chứng chỉ tốt nghiệp tạm thời nha các bác

Bạn Trọng Nghĩa và bạn Vinh Quang lên khoa nhận thiệp hồng nha hihii
Xem tại đây

Thứ Hai, ngày 29 tháng 9 năm 2014

Nhận bằng TN tiếp theo kìa các chiến hữu

Có thêm 04 bạn được cấp chứng chỉ ISO 2014 này
Xem tại đây

Thứ Tư, ngày 03 tháng 9 năm 2014

TB trao bằng TN chính thức 17/05/14 - đợt xét TN tạm thời 07/04/2014

Xem tại đây

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN THIẾU HỒ SƠ ĐỢT XÉT 05/08/2014

 Bạn: Lê Ngô Khắc Chung liên hệ (cô Vân) Phòng đào tạo

Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo (cô Vân) từ 01/09/2014 đến 08/09/2014 
                         (ghi mã số sinh viên lên góc phải trên hồ sơ cần nộp)
        Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú liên hệ phòng Đào Tạo gấp để điều chỉnh dữ liệu
                          Sáng :  7h30 - 11h30
                          Chiều: 13h30 - 16h30
                          Tối:     17h30 - 19h
- GKS: bản sao (có công chứng) giấy khai sinh
- BTN THPT: bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
- BĐ CĐ: bản sao (có công chứng) bảng điểm cao đẳng
- GXNCQ: giấy xác nhận thâm niên công tác 1 năm tính đến tháng 12/2011 đối với khóa 2011.

Thứ Năm, ngày 28 tháng 8 năm 2014

V.v TKB các môn mở học lại theo yêu cầu

Các bạn xem và đi học đều. Nhớ đóng học phí đúng hẹn, không lại không có điểm quá trình nữa đấy.
Thời gian học: 08/09/2014
Thời gian đóng học phí: 08/09/2014 -  09/10/2014
Xem tại đây